O divadle

Studio MARTA

Divadelní studio Marta je zařízení divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění, které slouží studentům všech oborů na DIFA k realizaci divadelních absolventských projektů.

Studio MARTA je zaměřeno na plnění studijních programů školy. Dává dokonalou možnost soustředěné pedagogické i tvůrčí práce. V jeho prostorách se střídají studenti ateliérů scénografie, režie, manažerství (oborů divadelního manažerství a jevištní technologie), dramaturgie, dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro neslyšící, muzikálového a činoherního herectví. Ročně vyprodukuje 5 premiérových titulů, na 120 představení a patří k nejnavštěvovanějším divadlům České republiky. Ze všech projektů, inscenací i vybraných zkoušek studio pořizuje pracovní videozáznamy. Každoročně jsou zde realizovány dva festivaly - "Absolventský" a mezinárodní "Setkání - Encounter". Studenti scénografie a jevištní technologie se prezentují každoročně akcí „Dny scénografie a jevištní technologie“. 

Studio MARTA slouží:

 • studentům činoherního a muzikálového herectví k vytváření absolventských  rolí
 • studentům režie k vytváření absolventských režií
 • studentům dramaturgie k vytváření absolventských dramaturgických výkonů
 • studentům scénografie k vytváření absolventských scénografických koncepcí
 • studentům divadelního manažerství k vytváření absolventských produkčních projektů
 • studentům jevištní technologie k vytváření absolventských projektů
 • studentům výchovné dramatiky  pro neslyšící k vytváření divadelních absolventských projektů
 • studentům dramaturgie a rozhlasové a televizní tvorby k realizaci jejich vlastních dramatických textů
 • studentům klaunské a filmové tvorby k vytváření absolventských projektů

Veškeré studentské práce – inscenace -  vytvářejí  studenti společně v tvůrčích týmech. Studio Marta  slouží studentům  jako technologické zázemí a jeho management slouží jako pedagogický dozor a produkční základna. 

Studio Marta nabízí představení za lidové ceny, neboť je zaměřeno na mladé, především středoškolské a vysokoškolské studentské publikum.  Nabízí publiku 5 typů abonmá. Studio Marta má  průměrně 85% návštěvnost. Jeho publikum se skládá z 80% ze studentů a mládeže do 26 let. Zbývajících 20% je složeno z různých věkových skupin.

Studio Marta produkuje také akce pouličního divadla v rámci Dnů Brna.

V prostorách Marty se v době svého studia na JAMU prezentovaly mnohé významné osobnosti divadla, rozhlasu, televize i filmu: Alois Hajda, Bořivoj Srba, Vladimír Menšík, Josef Somr, Květa Fialová, Věra Galatíková, Blanka Bohdanová, Dagmar Havlová, Eva Tálská, Zdena Herfortová, Gabriela Vránová, Eliška Balzerová, Hana Zagorová, Ladislav Frej, Karel Heřmánek, Svatopluk Skopal, Boleslav Polívka, Jiří Bartoška, Miroslav Donutil, Peter Scherhaufer, Stanislav Moša, Ivo Krobot, Pavel Zedníček, Pavel Trávníček, Jiří Tomek, Jiří Pecha, Arnošt Goldflam, Jaroslav Dufek, Ladislav Lakomý a další.

Historie

Studio MARTA je situováno do sklepních prostor obytného domu z počátku třicátých let. Samotné Divadelní studio JAMU zde začalo působit až v roce 1952. Jeho základní podobu tak zvané scény "na kukátko", vybudovali studenti a pedagogové školy.

V létech 1990 - 91 prodělalo studio zásadní proměnu. Přestavbou, dle návrhu ing. arch. Jana Konečného, se z něho stala moderní divadelní "dílna" s variabilním hracím prostorem. Hrací prostor je vybaven stropními rošty, na které lze zavěsit, podobně jako v televizních či filmových ateliérech osvětlovací, zvukové, snímací aparatury, ale i potřebné scénické prvky. Je osazen pracovními ochozy a pojízdnou lávkou . K rychlé proměně hlediště slouží praktikáblová soustava, která dobře poslouží jakékoli variantě hlediště.

Druhou významnou dostavbou v létech 1997 - 98 získalo studio skladovací prostory dekorací, rekvizit, nábytku a kostýmů, dvě učebny scénografie, dvě zkušebny, plynovou kotelnu a vzduchotechniku zavedenou do všech hracích prostor, foyeru i hereckých šaten. Studio vlastní i dílnu krejčovskou.

Rekonstrukce a přístavba přinesla  zásadní změnu: modernizaci technologií světla  a zvuku na úroveň technologií konce 20.století.

Prostory

V prostoru mezi klasickým kukátkovým jevištěm, které bylo ponecháno a důmyslně zakomponováno do variabilního hracího prostoru, a sálem jsou  zabudovány dva jevištní stoly (jevištní desky), které svým vertikálním pohybem do tří poloh prodlužují kukátkové jeviště a zkracují sál (poloha na úrovni výšky jeviště +0-), nebo prodlužují sál a zkracují jeviště (poloha na úrovni sálu -1,1 m, nebo vytvářejí orchestřiště (poloha -2.4m). V roce 2004 byly modernizovány pohony jevištních stolů nejnovějším vynálezem – tlačným řetězem, který umožňuje spolu s ovládací elektronikou zastavit stoly v předem naprogramovaných stanicích, nebo kdekoli jinde podle potřeb představení. Stoly lze obsluhovat z jeviště, ze sálu nebo z osvětlovací kabiny dálkovým ovládáním. Jeviště je opatřeno roztahovací oponou, čtrnácti závěsnými tahy a skladem pro dekorace. Otevřením zadních dveří jeviště lze prodloužit hrací prostor až do scenérie dvora. V zadní části hracího prostoru byla vybudována osvětlovací a zvuková kabina.

Ze studia Marta se stala  dramatická laboratoř, kde ve formě divadelních představení  objevují a prezentují své schopnosti a úroveň svých dovedností studenti všech oborů divadelní fakulty.

Vybavení sálu studia Marta

Světlo

Arena

 • 37x FHR 1000 W
 • sidelights 4x FHR 1000 W
 • 2x Futurelight Scan

Stage

 • 25x FHR 1000 W
 • sidelights 8xFHR 1000 W

Stored

 • 10x PAR 1000 W
 • 6x Profile Spot 1000 W
 • 6x Wash Light 500 W
 • 6x Wash Light 1000 W
 • 1x Snow Machine
 • 1x Fog Machine
 • 1x Hazer
 • 1x Bubble Machine
 • 1x Svoboda Light

Console

 • Congo (Avab by ETC)

Galerie

Studio MARTA Studio MARTA Studio MARTA Studio MARTA Studio MARTA Studio MARTA Studio MARTA