...

Studio Marta

Studio Marta je specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů Divadelní fakulty JAMU.

Studio Marta je specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů Divadelní fakulty JAMU.

Koncepce fungování tohoto divadla vychází ze tří základních tezí:

  • Marta jako nezaměnitelná součást divadelní scény (nejen) brněnského kulturního dění
  • Marta jako učebna, posluchárna, laboratoř a dílna pro studenty a pedagogy Divadelní fakulty JAMU
  • Marta jako simulátor provozu profesionálního divadla

Studio Marta je v současné době nepochybnou součástí nejen brněnské divadelní scény, ale i kulturního dění v celé České republice, s přesahem na mezinárodní úroveň. Vždyť každý rok opouští pomyslnou bránu Marty řada mladých umělců, kteří se rozprchnou do všech koutů naší země a mnohdy i do zahraničí. Nepřehlédnutelnou událostí sezony je mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. V rámci tradičního „Absolventského festivalu“ mohou naši diváci shlédnout nové tváře, s kterými se v budoucnu potkají na plátnech kin, televizních obrazovkách, či jevištích divadelních scén. Studio Marta rovněž nabízí společně s Divadlem na Orlí i systém předplatného, jenž je určen široké divácké veřejnosti.

Přestože Studio Marta navenek vykazuje parametry, kterými disponuje profesionální divadlo, ve skutečnosti se jedná o školu, specifický prostor, kde se studenti učí, naslouchají radám svých pedagogů, experimentují a tvoří. Vedle pedagogů jsou ke spolupráci na projektech pravidelně vyzíváni i umělci z řad profesionálů. Idea tvorby je generována především ateliéry dramaturgie a režie Divadelní fakulty JAMU. Nosný pilíř divadelní sezony pak představují absolventské projekty 4. ročníku Ateliéru činoherního herectví a také inscenace Ateliéru divadlo a výchova pro Neslyšící. Členy tvůrčích týmů těchto projektů se stávají posluchači dalších oborů, vedle zmíněné dramaturgie a režie jsou to ateliéry scénografie, divadelního manažerství a jevištní technologie, audiovizuální tvorby, světelného designu a další. Klíčovým úkolem je umožnit studentům získání absolutoria uskutečněním projektů dle studijních plánů Divadelní fakulty JAMU.

Dalším posláním Studia Marta je simulace provozu běžného profesionálního divadla repertoárového typu. Probíhají zde divadelní zkoušky, jsou uváděny premiéry a reprízy jednotlivých představení. Vedle uměleckých činností je zde zajišťováno i technologické zázemí: výroba kostýmů a dekorací, přestavby scén, jejich nasvícení a ozvučení. Studenti všech ateliérů získávají cenné zkušenosti ve vnímání rytmu provozu divadla během jednoho dne, měsíce i celé divadelní sezony. Mohou hrát svá představení před běžným publikem. V průběhu celého akademického roku studenti připraví 4 až 5 inscenací a odehrají 60 až 70 představení. Studio Marta rovněž produkuje zájezdová představení v Česku i zahraničí. Pravidelně se například účastní studentských divadelních festivalů „Zlomvaz“ v Praze nebo „Istropolitana“ v Bratislavě.

Lidé v divadle

...

BcA. Jan Škubal

vedoucí

skubal@jamu.cz

tel: +542 591 512

mobil: +420 605 221 432

...

Mgr. Dagmar Indrová

tajemnice

indrova@jamu.cz

tel: +420 542 591 511

mobil: +420 733 127 618

...

BcA. Marta Koláčková

mistryně světel

tel: +420 542 591 527

...

Aneta Vojtová

osvětlovačka

tel: +420 542 591 527

...

Bc. Vojtěch Lukáš

mistr zvuku

tel: +420 542 591 527

...

Bohdana Sýkorová

zvukařka

tel: +420 542 591 527

...

Dominik Pacek

audio-video technik

tel: +420 542 591 527

...

MgA. Martin Helán

jevištní mistr

tel: +420 542 591 527

...

Tomáš Maláník

vedoucí stavby

tel: +420 542 591 527

...

Tomáš Kocmich

jevištní technik

tel: +420 542 591 527

...

Marta Kolocová

krejčová, garderobiérka

tel: +420 542 591 521

...

Radoslava Lakotová

krejčová, garderobiérka

tel: +420 542 591 521

...

Jana Haraštová

uklízečka

...

Petr Turek

údržbář, technik výroby

...

Anežka Hanáčková

stážistka marketingu

...

Hana Šimečková

stážistka provozu

Jsme hned za rohem!

Studio Marta
Bayerova 5
602 00 Brno

+420 542 591 511/12