Pro média

Studio Marta je specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů Divadelní fakulty JAMU.

Koncepce fungování tohoto divadla vychází ze tří základních tezí:

  • Marta jako nezaměnitelná součást divadelní scény (nejen) brněnského kulturního dění
  • Marta jako učebna, posluchárna, laboratoř a dílna pro studenty a pedagogy Divadelní fakulty JAMU
  • Marta jako simulátor provozu profesionálního divadla

Studio Marta je v současné době nepochybnou součástí nejen brněnské kulturní scény, ale i kulturního dění v celé České republice, s přesahem na mezinárodní úroveň. Vždyť každý rok opouští pomyslnou bránu Marty řada mladých umělců, kteří se rozprchnou do všech koutů naší země a mnohdy i do zahraničí. Nepřehlédnutelnou událostí sezony je mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. V rámci tradičního „Absolventského festivalu“ mohou naši diváci shlédnout nové tváře, s kterými se v budoucnu potkají na plátnech kin, televizních obrazovkách, či jevištích divadelních scén. Studio Marta rovněž nabízí společně s Divadlem na Orlí i systém předplatného, jenž je určen široké divácké veřejnosti.

Přestože Studio Marta navenek vykazuje parametry, kterými disponuje profesionální divadlo, ve skutečnosti se jedná o školu, specifický prostor, kde se studenti učí, naslouchají radám svých pedagogů, experimentují a tvoří. Vedle pedagogů jsou ke spolupráci na projektech pravidelně vyzíváni i umělci z řad profesionálů. Idea tvorby je generována především ateliéry dramaturgie a režie Divadelní fakulty JAMU. Nosný pilíř divadelní sezony pak představují absolventské projekty 4. ročníku Ateliéru činoherního herectví a také inscenace Ateliéru divadlo a výchova pro Neslyšící. Členy tvůrčích týmů těchto projektů se stávají posluchači dalších oborů, vedle zmíněné dramaturgie a režie jsou to ateliéry scénografie, divadelního manažerství a jevištní technologie, audiovizuální tvorby, světelného designu a další. Klíčovým úkolem je umožnit studentům získání absolutoria uskutečněním projektů dle studijních plánů Divadelní fakulty JAMU.

Dalším posláním Studia Marta je simulace provozu běžného profesionálního divadla repertoárového typu. Probíhají zde divadelní zkoušky, jsou uváděny premiéry a reprízy jednotlivých představení. Vedle uměleckých činností je zde zajišťováno i technologické zázemí: výroba kostýmů a dekorací, přestavby scén, jejich nasvícení a ozvučení. Studenti všech ateliérů získávají cenné zkušenosti ve vnímání rytmu provozu divadla během jednoho dne, měsíce i celé divadelní sezony. Mohou hrát svá představení před běžným publikem. V průběhu celého akademického roku studenti připraví 4 až 5 inscenací a odehrají 60 až 70 představení. Studio Marta rovněž produkuje zájezdová představení v Česku i zahraničí. Pravidelně se například účastní studentských divadelních festivalů „Zlomvaz“ v Praze nebo „Istropolitana“ v Bratislavě.

Studio Marta

Studio Marta
Bayerova 5
602 00 Brno

marta@jamu.cz