...

#2022/2023 #DF #Režie a dramaturgie

Veronika Onheiserová

Absolventská inscenace:

Dramaturgie; J. Skácel, E. Houserová, V. Onheiserová: Překrásná je nepotřeba nářku, Studio Marta, 2022

Školní projekty:

Dramaturgie, podle Tennessee Williamse: Crève cœur, režie Martin Modrý, 2019

Dramaturgie, Eric Westphal: Pařížanky, režie Kryštof Šimek, 2019

Autor, režie, Monodrama P.S., ve spolupráci s herečkou Kateřinou Kornhäuserovou, 2020

Dramaturgie, Svatba krve, absolventský bakalářský projekt podle F. G. Lorcy, režie Eliška Houserová, 2021

Dramaturgie, Night Vol. X., autorská pohybová skica, režie Eliška Houserová, 2022

Dramaturgie, Matt Haig: Skici o nervózní planetě, režie Martin Modrý, 2022

Salón původní tvorby 2020, tvorba dramaturgicko-režijního konceptu a jeho následná realizace, autorská účast na festivalu, realizace projektů Ekvivalent a Sezení2

Rozhraní, spolupráce na režijně-dramaturgickém konceptu interkativní instalace projektů studentů DF JAMU a průvodu k zahájení akademického roku, 2021

Art sekce, 31. ročník festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, tvorba dramaturgicko-režijního konceptu, podíl na realizaci mezinárodního festivalu

Kurátor, výstava POHYB/MOTION v rámci 31. ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Redaktor časopisu Ateliér 205, spoluúčast na založení časopisu JAMU, vedoucí rubriky Reportáž, do roku 2022 správkyně webu

Autor námětu, dramaturg, propagační videa DF JAMU, kampaň #TadyMůžeš

PR DF JAMU, spolupráce na správě sociálních sítích DF JAMU

Asistentka dramaturgie, Aglaja Veteranyi: Proč se dítě vaří v kaši, režie Ondrej Spišák, dramaturgie Viktorie Knotková, Divadlo Husa na provázku, 2021-22

Dramaturgická spolupráce s NOX media, tvorba propagačního videa pro Mendelovu univerzitu Studuj MENDELU!, 2021

Účastník workshopu Jany Pilátové: Tušení a rozžívání příběhů Marca Chagalla vycházejícím z přímých zkušeností Jany Pilátové s prací a tvorbou Jerzy Grotowského, práce s partiturami, pohybové rozžívání obrazů Marca Chaggala,

Účastník workshopu Dialogického jednání s vnitřním partnerem, Martina Musilová, seznámení s pojmem dialogické jednání podle Ivana Vyskočila, snaha o jednání s vnitřním partnerem v prostoru

Oceněný autor v oboru poezie, 15. ročník bienále Hořovice Václava Hraběte, 2022

Datum a místo narození: 12. března 1999, Valašské Meziříčí

Tel. +420 774 195 565

E-mail: veronika.onheiserova@seznam.cz; onheiserova.veronika@gmail.com

Program divadla